Bytte av språkfag på ungdomstrinnet

Når en elev har valgt enten fremmedspråk (tysk, fransk, spansk) eller fordypning i engelsk, skal eleven normalt ha faget gjennom hele ungdomstrinnet.

Når en elev har valgt enten fremmedspråk (tysk, fransk, spansk) eller fordypning i engelsk, skal eleven normalt ha faget gjennom hele ungdomstrinnet. Av erfaring vet vi at enkelte elever ønsker å bytte mellom disse fagene, som oftest til engelsk fordypning. Det er i denne sammenheng verdt å merke seg at dersom man ikke har nytt fremmedspråk på ungdomsskolen (altså tysk, fransk eller spansk), og senere ønsker å gå studierforberedende retning på videregående skole, må man ha nytt fremmedspråk i 3 år. Dette begrenser dermed valg av ulike programfag på videregående skole da man med fremmedspråk fra ungdomsskolen kun har dette de to første årene på videregående (studieforberedende). 

I løpet av første semester på 8.trinn, kan elevene i samråd med skolen og foresatte, gjøre omvalg mellom de ulike språkfagene skolen tilbyr.

Når særlige hensyn tilsier det, kan skolen innvilge et slikt omvalg på et senere tidspunkt. Skolen vil i så tilfelle kalle inn til et møte med elev og foresatte.

Uansett når i løpet av ungdomstrinnet omvalget gjennomføres, skal eleven ved slutten av 10.årstrinn bare vurderes i det nye faget og i forhold til fastsatte kompetansemål etter 10.årstrinn i læreplanen for dette.