Gå tilbake til:
Du er her:

Om skolen

Følg Kirkevoll skole på Facebook

Kirkevoll skole er på Facebook. Du er velkommen til å like- og følge oss her hver dag.

Bytte av språkfag på ungdomstrinnet

Når en elev har valgt enten fremmedspråk (tysk, fransk, spansk) eller fordypning i engelsk, skal eleven normalt ha faget gjennom hele ungdomstrinnet.

Språkfag og arbeidslivsfag på ungdomstrinnet

På Kirkevoll skole kan elevene velge mellom fransk, spansk, tysk og engelsk fordypning. På 9. og 10. trinn har vi også tilbud om arbeidslivsfag i stedet for språkfag.

Valgfag på Kirkevoll skole

Valgfaget ble innført i ungdomsskolen for å gjøre skolehverdagen mer praktisk og variert. Valgfaget utgjør 1,5 timer pr. uke og de fleste valgfagsgruppene har elever fra alle tre trinn i samme gruppe

Den gode timen

Samtlige lærere ved Kirkevoll skole har i fellesskap utarbeidet et rammeverk for hver læringsøkt. Dette er forpliktende for alle både i planlegging- og gjennomføring av undervisningen.

Trivselsprogrammet ved Kirkevoll skole

Kirkevoll skole deltar i trivselsprogrammet. Dette er et program for økt aktivitet og trivsel og driftes av elevene i storefri.