Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Om skolen

Følg Kirkevoll skole på Facebook

Kirkevoll skole er på Facebook. Du er velkommen til å like- og følge oss her hver dag.

Bytte av språkfag på ungdomstrinnet

Når en elev har valgt enten fremmedspråk (tysk, fransk, spansk) eller fordypning i engelsk, skal eleven normalt ha faget gjennom hele ungdomstrinnet.

Valgfag på Kirkevoll skole 2022/2023

Valgfaget ble innført i ungdomsskolen for å gjøre skolehverdagen mer praktisk og variert. Valgfaget utgjør 1,5 timer pr. uke og de fleste valgfagsgruppene har elever fra alle tre trinn i samme gruppe

Den gode timen

Samtlige lærere ved Kirkevoll skole har i fellesskap utarbeidet et rammeverk for hver læringsøkt. Dette er forpliktende for alle både i planlegging- og gjennomføring av undervisningen.