Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Google Maps - Besøksadresse: Fanavegen 314 Google Maps - Besøksadresse: Fanavegen 314
Besøksadresse:
Fanavegen 314
Vis større kart
Skriv til oss:
Kontaktskjema
Telefon:
53035600
Besøksadresse:
Fanavegen 314
Postadresse:
Postboks 7700
5020 BERGEN
Tilhører:
Etat for skole

Leder

Henning Ettrup

Ansatte

Bastiansen, Renate

Avdelingsleder grunnskole
E-post:
Renate.Bastiansenbergen.kommune.no

Benum, Bernhard

Undervisningsstilling
E-post:
Bernhard.Benumbergen.kommune.no

Birkeland, Øystein

Undervisningsstilling
E-post:
Oystein.Birkelandbergen.kommune.no

Blomstedt, Janne-Kristin K

Undervisningsstilling
E-post:
Janne-Kristin.Klockbergen.kommune.no

Bredesen, Marius

Undervisningsstilling
E-post:
Marius.Bredesenbergen.kommune.no

Breivoll, Elin Christine

Undervisningsstilling
E-post:
ElinChristine.Breivollbergen.kommune.no

Brugger, Beathe Kristine

Undervisningsstilling
E-post:
Beathe.Bruggerbergen.kommune.no

Busk, Marianne Møen

Undervisningsstilling
E-post:
Marianne.Buskbergen.kommune.no

Dyngeland, Hilde

Undervisningsstilling
E-post:
Hilde.Dyngelandbergen.kommune.no

Dyrhovden, Mette Brix

Undervisningsstilling
E-post:
Mette.Dyrhovdenbergen.kommune.no

Eggereide, Randi

Undervisningsstilling
E-post:
Randi.Eggereidebergen.kommune.no

Eide, Ole Brekkenes

Undervisningsstilling
E-post:
Ole.Eidebergen.kommune.no

Erichsen, Linda K.Rognø

Undervisningsstilling
E-post:
Linda.Erichsenbergen.kommune.no

Ettrup, Henning

Rektor
Telefon:
53035601 / 97005708
E-post:
Henning.Ettrupbergen.kommune.no

Flusund, Ida Margrethe

Undervisningsstilling
E-post:
Ida.Flusundbergen.kommune.no

Furset, Maja Tveit

Undervisningsstilling
E-post:
Maja.Fursetbergen.kommune.no

Fyllingsnes, Sissel Karin

Renholder

Grytås, Synneva Byrkjeland

Undervisningsstilling
E-post:
SynnevaByrkjeland.Grytasbergen.kommune.no

Gullesen, Hege Kristin H

Undervisningsstilling
E-post:
HegeKristin.Helsetbergen.kommune.no

Haaland, Morten

Undervisningsstilling
E-post:
Morten.Haalandbergen.kommune.no

Haarvik, Marielle

Undervisningsstilling
E-post:
Marielle.Haarvikbergen.kommune.no

Hammerstad, Grethe

Undervisningsstilling
E-post:
Grethe.Hammerstadbergen.kommune.no

Handeland, Jan

Undervisningsstilling
E-post:
Jan.Handelandbergen.kommune.no

Hatleskog, Live Skaar

Undervisningsstilling
E-post:
Live.Hatleskogbergen.kommune.no

Helgesen, Charlotte Milde

Undervisningsstilling
E-post:
Charlotte.Helgesenbergen.kommune.no

Hjortland, Camilla Heldal

Undervisningsstilling
E-post:
CamillaHeldal.Hjortlandbergen.kommune.no

Hole, Randi Skadal

Undervisningsstilling
E-post:
Randi.Holebergen.kommune.no

Hollevik, Dag Arve

Undervisningsstilling
E-post:
DagArve.Hollevikbergen.kommune.no

Hope, Lindbjørg Fagerås

Undervisningsstilling
E-post:
Lindbjorg.Hopebergen.kommune.no

Jensen, Marie Lie

Undervisningsstilling
E-post:
Marie.Jensenbergen.kommune.no

Johansen, Ola Torheim

Undervisningsstilling
E-post:
Ola.Johansenbergen.kommune.no

Johnsen, Mats Røen

Undervisningsstilling
E-post:
Mats.Johnsenbergen.kommune.no

Kleiven, Lise-Ragnhild Wold

Undervisningsstilling
E-post:
Lise-Ragnhild.Kleivenbergen.kommune.no

Kulild, Ola Trygve

Avdelingsleder grunnskole
Telefon:
98425557
E-post:
Ola.Kulildbergen.kommune.no

Kyte, Ingvild Bruland

Undervisningsstilling
E-post:
Ingvild.Kytebergen.kommune.no

Munoz, Felipe Alexis Rivera

Undervisningsstilling
E-post:
Felipe.Munozbergen.kommune.no

Nervik, Unni

Undervisningsstilling
E-post:
Unni.Nervikbergen.kommune.no

Ness, Birgit

Avdelingsleder grunnskole
E-post:
Birgit.Nessbergen.kommune.no

Olsen, Marita

Undervisningsstilling
E-post:
Marita.Olsenbergen.kommune.no

Olsen, Trond Øyvind

Undervisningsstilling
E-post:
TrondOyvind.Olsenbergen.kommune.no

Rusti, Janicke D

Undervisningsstilling
E-post:
JanickeD.Rustibergen.kommune.no

Rød, Liss-Beate

Undervisningsstilling
E-post:
Liss-BeateRod.Softelandbergen.kommune.no

Sagmo, Ida Småland

Undervisningsstilling
E-post:
Ida.Sagmobergen.kommune.no

Skartveit, Ingrid

Undervisningsstilling
E-post:
Ingrid.Skartveitbergen.kommune.no

Smedsvik, Torill

Undervisningsstilling
E-post:
Torill.Smedsvik1bergen.kommune.no

Svendsen, Siv Grung

Undervisningsstilling
E-post:
Siv.Svendsenbergen.kommune.no

Svidruk, Halyna Heggnes

Undervisningsstilling
E-post:
Halyna.Svidrukbergen.kommune.no

Syslak, Irmelin Tvedt

Miljøveileder barnehage og skole

Sætre, Eva Arsua

Fagarbeider renhold

Tafjord, Anneli

Undervisningsstilling
E-post:
Anneli.Tafjordbergen.kommune.no

Takvam, Lisbeth

Avdelingsleder grunnskole
Telefon:
95483035
E-post:
Lisbeth.Takvambergen.kommune.no

Thorarinsdottir, Oløf H.

Undervisningsstilling
E-post:
Olof.Thorarinsdottirbergen.kommune.no

Tusberg, Janne

Elevassistent

Ullestad, Kristin

Undervisningsstilling
E-post:
Kristin.Ullestadbergen.kommune.no

Ulvik, Ida Johanne

Undervisningsstilling
E-post:
Ida.Ulvikbergen.kommune.no

Vaksdal, Stig Henning

Undervisningsstilling
E-post:
Stig.Vaksdalbergen.kommune.no

Vik, Arne

Undervisningsstilling
E-post:
Arne.Vikbergen.kommune.no

Vikre, Arlette M

Konsulent
E-post:
Arlette.Vikrebergen.kommune.no

Vikre, Arlette M

Bibliotekar
E-post:
Arlette.Vikrebergen.kommune.no

Wiik, Trine Lise

Undervisningsstilling
E-post:
Trine.Wiikbergen.kommune.no