Kontakt

Besøksadresse:
Fanavegen 314
Få veibeskrivelse i Google Kart
Skriv til oss:
Kontaktskjema
Telefon:
53035600
Besøksadresse:
Fanavegen 314
Postadresse:
Postboks 7700
5020 BERGEN
Tilhører:
Etat for skole

Leder

Henning Ettrup

Ansatte

Bastiansen, Renate

Avdelingsleder SFO
E-post:
Renate.Bastiansenbergen.kommune.no

Benum, Bernhard

Undervisningsstilling
E-post:
Bernhard.Benumbergen.kommune.no

Birkeland, Øystein

Undervisningsstilling
E-post:
Oystein.Birkelandbergen.kommune.no

Bjørnsen, Susann Malm

Undervisningsstilling
E-post:
Susann.Bjornsenbergen.kommune.no

Blomstedt, Janne-Kristin K

Undervisningsstilling
E-post:
Janne-Kristin.Klockbergen.kommune.no

Bredesen, Marius

Undervisningsstilling
E-post:
Marius.Bredesenbergen.kommune.no

Breivoll, Elin Christine

Undervisningsstilling
E-post:
ElinChristine.Breivollbergen.kommune.no

Brugger, Beathe Kristine

Undervisningsstilling
E-post:
Beathe.Bruggerbergen.kommune.no

Busk, Marianne Møen

Undervisningsstilling
E-post:
Marianne.Buskbergen.kommune.no

Dyngeland, Hilde

Undervisningsstilling
E-post:
Hilde.Dyngelandbergen.kommune.no

Dyrhovden, Mette Brix

Undervisningsstilling
E-post:
Mette.Dyrhovdenbergen.kommune.no

Eggereide, Randi

Undervisningsstilling
E-post:
Randi.Eggereidebergen.kommune.no

Eide, Ole Brekkenes

Undervisningsstilling
E-post:
Ole.Eidebergen.kommune.no

Erichsen, Linda K.Rognø

Undervisningsstilling
E-post:
Linda.Erichsenbergen.kommune.no

Ettrup, Henning

Rektor
Telefon:
53035601 / 97005708
E-post:
Henning.Ettrupbergen.kommune.no

Flusund, Ida Margrethe

Undervisningsstilling
E-post:
Ida.Flusundbergen.kommune.no

Furset, Maja Tveit

Avdelingsleder grunnskole
E-post:
Maja.Fursetbergen.kommune.no

Fyllingsnes, Sissel Karin

Renholder

Grytås, Synneva Byrkjeland

Undervisningsstilling
E-post:
SynnevaByrkjeland.Grytasbergen.kommune.no

Gullesen, Hege Kristin H

Undervisningsstilling
E-post:
Hege.Gullesenbergen.kommune.no

Haga, Helene

Undervisningsstilling
E-post:
Helene.Haga2bergen.kommune.no

Hammerstad, Grethe

Undervisningsstilling
E-post:
Grethe.Hammerstadbergen.kommune.no

Handeland, Jan

Undervisningsstilling
E-post:
Jan.Handelandbergen.kommune.no

Haugland, Laila

Avdelingsleder grunnskole
E-post:
Laila.Haugland2bergen.kommune.no

Helgesen, Charlotte Milde

Undervisningsstilling
E-post:
Charlotte.Helgesenbergen.kommune.no

Hjortland, Camilla Heldal

Undervisningsstilling
E-post:
CamillaHeldal.Hjortlandbergen.kommune.no

Hole, Randi Skadal

Undervisningsstilling
E-post:
Randi.Holebergen.kommune.no

Hollevik, Dag Arve

Undervisningsstilling
E-post:
DagArve.Hollevikbergen.kommune.no

Johnsen, Mats Røen

Undervisningsstilling
E-post:
Mats.Johnsenbergen.kommune.no

Jørgensen, Susanne

Undervisningsstilling
E-post:
Susanne.Jorgensenbergen.kommune.no

Kulild, Ola Trygve

Avdelingsleder grunnskole
Telefon:
98425557
E-post:
Ola.Kulildbergen.kommune.no

Kyte, Ingvild Bruland

Undervisningsstilling
E-post:
Ingvild.Kytebergen.kommune.no

Nervik, Unni

Undervisningsstilling
E-post:
Unni.Nervikbergen.kommune.no

Olsen, Marita

Undervisningsstilling
E-post:
Marita.Olsenbergen.kommune.no

Olsen, Trond Øyvind

Undervisningsstilling
E-post:
TrondOyvind.Olsenbergen.kommune.no

Rindedal, Catrine

Undervisningsstilling
E-post:
Catrine.Rindedalbergen.kommune.no

Rusti, Janicke Damm

Undervisningsstilling
E-post:
JanickeD.Rustibergen.kommune.no

Rød, Liss-Beate

Undervisningsstilling
E-post:
Liss-BeateRod.Softelandbergen.kommune.no

Sagmo, Ida Småland

Undervisningsstilling
E-post:
Ida.Sagmobergen.kommune.no

Skage, Vilde Hopland

Undervisningsstilling
E-post:
Vilde.Skagebergen.kommune.no

Skartveit, Ingrid

Undervisningsstilling
E-post:
Ingrid.Skartveitbergen.kommune.no

Steffensen, Mariell

Undervisningsstilling
E-post:
Mariell.Steffensenbergen.kommune.no

Svalland, Elisabeth

Undervisningsstilling
E-post:
Elisabeth.Svallandbergen.kommune.no

Svendsen, Siv Grung

Undervisningsstilling
E-post:
Siv.Svendsenbergen.kommune.no

Syslak, Irmelin Tvedt

Miljøveileder barnehage og skole

Sætre, Eva Arsua

Fagarbeider renhold

Tafjord, Anneli

Undervisningsstilling
E-post:
Anneli.Tafjordbergen.kommune.no

Takvam, Lisbeth

Avdelingsleder grunnskole
Telefon:
95483035
E-post:
Lisbeth.Takvambergen.kommune.no

Thorarinsdottir, Oløf H.

Undervisningsstilling
E-post:
Oloef.Thorarinsdottirbergen.kommune.no

Titlestad, Silje Hansen

Undervisningsstilling
E-post:
Silje.Titlestadbergen.kommune.no

Tusberg, Janne

Elevassistent

Ullestad, Kristin

Undervisningsstilling
E-post:
Kristin.Ullestadbergen.kommune.no

Ulvik, Ida Johanne

Undervisningsstilling
E-post:
Ida.Ulvikbergen.kommune.no

Vaksdal, Stig Henning

Undervisningsstilling
E-post:
Stig.Vaksdalbergen.kommune.no

Vikre, Arlette M

Bibliotekar
E-post:
Arlette.Vikrebergen.kommune.no

Wiik, Trine Lise

Undervisningsstilling
E-post:
Trine.Wiikbergen.kommune.no

Ågotnes, Siri

Undervisningsstilling
E-post:
Siri.Agotnesbergen.kommune.no