Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Råd og utvalg

Referat fra FAU-møter ved Kirkevoll skole

FAU har møte første onsdagen i måneden. Referat fra møtene publiseres her etter hvert møte.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Kirkevoll skole

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen.

ABC for foreldrekontakter

Forskning viser at en positiv interesse hos foreldrene for barnas læring har mer å si for barnas utbytte av skolegangen enn noe annet.

Samarbeidsutvalg for grunnskolen (SU) Kirkevoll

Samarbeidsutvalget er den enkelte skoles øverste samarbeidsorgan og er etter loven et rådgivende organ uten selvstendig beslutningsmyndighet. Utvalget kan uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Foreldrepulsen

Nyhetsbrev hver uke med aktuelle tema fra skolehverdagen.