RSS

Råd og utvalg

Referat fra FAU-møter ved Kirkevoll skole

FAU har møte første onsdagen i måneden. Referat fra møtene publiseres her etter hvert møte.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Kirkevoll skole

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen.