Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Siste nytt

Opptrapping av streiken oppdatert 19.september

Streiken vil ble utvidet fra idag 19. september. Dette får store konsekvenser for Kirkevoll skole.

Streik på Kirkevoll skole

Fire av våre lærere har blitt tatt ut i streik fra tirsdag 13.9, dette får dermed konsekvenser for Kirkevoll skole.

Varsel av nærkontakter

Skolen har frem til nå hatt ansvaret for å varsle øvrige nærkontakter til elever som er smittet av covid-19.

Nytt referat fra FAU

Det ble avholdt FAU- møte 1.12.

Trafikkfare på parkeringsplassen

Levering av barn på parkeringsplassen skaper fare for ulykker om morgenen.

Oppstart av skoleåret 2021- 2022

Kirkevoll følger kommunens standard oppstartstider. Dette gir foresatte best mulighet til å planlegge godt.