Gå tilbake til:
Du er her:

ABC for foreldrekontakter

Forskning viser at en positiv interesse hos foreldrene for barnas læring har mer å si for barnas utbytte av skolegangen enn noe annet.

Å bruke tid på barnas skolegang er en meget god investering. Detbetyr mye for barnet å se at foreldrene interesserer seg for skolen. Forskning viser at en positiv interesse hos foreldrene for barnas læring har mer å si for barnas utbytte av skolegangen enn noe annet. Som foreldrekontakt har du en spesiell anledning til å være med på å påvirke skolens innhold. Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) håper at dette heftet kan bidra til å gjøre arbeidet som foreldrekontakt morsomt, lærerikt og meningsfylt.

Vedlegg