Gå tilbake til:
Du er her:

Nye innstramminger og regler

Regjeringen har kommet med nye innstramninger og nasjonale regler og råd for perioden 25.mars til 12.april.

Det er ikke kommet noen endringer knyttet til veiledere for skole. 

To-meters regelen gjelder altså ikke for skole.

Vår kommunaldirektør hadde et møte med smittevernoverlegen og kommuneoverlegen 24.3.

Ut i fra deres smittevernfaglige vurderinger, praktiseres det svært godt smittevernarbeid ute i skoler og barnehager. Det er lite smitte på våre enheter, og det er få som blir smittet som nærkontakter. Dette gjelder alle ansatte og renholderne ble nevnt spesielt. Det er ikke avstandskrav innad i barnehager og skoler. Dette er i tråd med Statsforvaltaren sin avklaring i går. Det er Udir sine veiledninger som er gjeldende.

Munnbind ved levering og henting

Det ble avklart med smittevernmyndigheten i går, at foresatte skal bruke munnbind ved levering og henting av barn i skole og SFO, og at 2m regelen gjelder for foresatte.  Det må lokalt vurderes om barn kan leveres/hentes inne eller om det må foregå ute. Det er ikke 2m krav mellom ansatte, men det oppfordres til å forsøke å holde avstand der det er mulig, og følge anbefalingene på udir.no.

Foreldre og foresatte må bruke munnbind på utviklingssamtaler og andre møter i denne tidsperioden. 

BBSI har bedt om at det spesifiseres at andre personer som har ærend i byggene, f.eks. rørleggere, leverandører, etc. skal bruke munnbind.