Gå tilbake til:
Du er her:

Oppstart av skoleåret 2021- 2022

Kirkevoll følger kommunens standard oppstartstider. Dette gir foresatte best mulighet til å planlegge godt.

Oppmøtetid

2.,3.,4 og 8. møter klokken 0830.

Øvrige trinn møter klokken 1130. 

Første skoledag varer i ca. 2- 2,5 timer. 

Smittevern

Vi gleder oss veldig til å treffe alle elevene igjen!  Bergen kommune starter opp på "grønt nivå".  Det betyr  ikke at vi starter uten smitteverntiltak, men at vi følger retningslinjene som er gitt for laveste smittevernnivå.

Følgende tiltak gjelder:

1)Ingen syke skal møte på skolen
2)God hygiene.
3)Unngå trengsel og kontaktreduserende tiltak:                                                   4)Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).                

Foreldre/foresatte må ikke oppholde seg lenge inne i skolebyggene. Foreldre/foresatte bruker munnbind i korridorene og garderobene.

Spesielt for 1. klasse:

Første klasse har oppmøtested ved amfiet foran administrasjonsbygget første skoledag. Det vil være begrenset mulighet for å følge barnet inn i klasserommet.

Vi ønsker alle velkommen til nytt skoleår!