RSS

Råd og utvalg

Referat årsmøte FAU 22/23

Vedlagt finner du referat fra årsmøtet 23.05.23

Fau-styret, fau representanter og trinnkontakter

Her finner du en oversikt hvem som deltar i FAU-styret, hvem som er trinnrepresentanter i FAU og hvem som er trinnkontakter.

Referat FAU-møte 26.01.22

Her kan du lese mer om sakene som ble behandlet på møtet.

Informasjon for råd og utvalg ved Landås skole

Her vil du finne sakslister og referat fra råd og utvalg ved Landås skole.