Kontakt

Besøksadresse:
Landåsveien 33B
Få veibeskrivelse i Google Kart
Skriv til oss:
Kontaktskjema
Telefon:
53033710
Besøksadresse:
Landåsveien 33B
SFO: 1.tr: 40912577, 2.tr:94530173, ODA:40810685, Pav:40812459
Postadresse:
Postboks 7700
5020 BERGEN
Tilhører:
Etat for skole

Leder

Charlotte Corneliussen

Ansatte

Agasøster, Morten

Undervisningsstilling
E-post:
Morten.Agasosterbergen.kommune.no

Andersen, Linda

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Linda.Andersen2bergen.kommune.no

Bakke, Katrine

Undervisningsstilling
E-post:
Katrine.Bakkebergen.kommune.no

Beraki, Samrawit Yemane

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Samrawit.Berakibergen.kommune.no

Berge, Helen Paulsen

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Helen.Bergebergen.kommune.no

Bergo, Cathrine

Avdelingsleder grunnskole
Telefon:
95215580
E-post:
Cathrine.Bergobergen.kommune.no

Berland, Veronica

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Veronica.Berlandbergen.kommune.no

Bjorøy, Anne-Birthe Nyhammer

Avdelingsleder grunnskole
E-post:
Anne-Birthe.Bjoroybergen.kommune.no

Breisnes, Jørgen Mollan

Undervisningsstilling
E-post:
Jorgen.Breisnesbergen.kommune.no

Brynestad, Ronny Nesse

Undervisningsstilling
E-post:
Ronny.Brynestadbergen.kommune.no

Brækkan, Anne

Undervisningsstilling
E-post:
Anne.Braekkanbergen.kommune.no

Bårdsen, Karen

Undervisningsstilling
E-post:
Karen.Bardsenbergen.kommune.no

Corneliussen, Charlotte

Rektor
Telefon:
53039301 / 91680905
E-post:
Charlotte.Corneliussenbergen.kommune.no

Dalstø, Lars

Undervisningsstilling
E-post:
Lars.Dalstobergen.kommune.no

Drønen, GørilTjosås

Undervisningsstilling
E-post:
Goril.Dronenbergen.kommune.no

Ek, Hildegunn

Undervisningsstilling

Garberg, Åse

Undervisningsstilling
E-post:
Ase.Garbergbergen.kommune.no

Garmann, Hilde Kristi S.

Førstekonsulent
E-post:
Hilde.Garmann2bergen.kommune.no

Gjerde, Bjørnar

Undervisningsstilling
E-post:
Bjornar.Gjerdebergen.kommune.no

Godø, Harald

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Harald.Godobergen.kommune.no

Godø, Hilde Solberg

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Hilde.Godobergen.kommune.no

Greve, Marie Brækkan

Undervisningsstilling
E-post:
Marie.Grevebergen.kommune.no

Guldberg, Ane

Undervisningsstilling
E-post:
Ane.Guldbergbergen.kommune.no

Hamre, Karoline

Undervisningsstilling
E-post:
Karoline.Hamrebergen.kommune.no

Hansen, Gunn B Vandvik

Undervisningsstilling
E-post:
GunnBeate.Hansenbergen.kommune.no

Hansen, Karen Elisabeth

Undervisningsstilling
E-post:
Karen.Hansen2bergen.kommune.no

Haukeland, Vilde Heimli

Undervisningsstilling

Havnerås, Monica

Undervisningsstilling
E-post:
Monica.Havnerasbergen.kommune.no

Hillestad, Amalie Horne

Undervisningsstilling
E-post:
Amalie.Hillestadbergen.kommune.no

Hjelmeland, Helene

Undervisningsstilling
E-post:
Helene.Hjelmelandbergen.kommune.no

Håvik, Bente M

Undervisningsstilling
E-post:
Bente.Haavikbergen.kommune.no

Hæggernes, Merete

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Merete.Haeggernes2bergen.kommune.no

Isaksen, Marianne Lim

Undervisningsstilling
E-post:
Marianne.Isaksen2bergen.kommune.no

Iversen, Marius

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Marius.Iversenbergen.kommune.no

Johannessen, Siren

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Siren.Johannessen3bergen.kommune.no

Jordan, MarieLinchausen

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Marie.Jordanbergen.kommune.no

Jovicic, Vladimir

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Vladimir.Jovicicbergen.kommune.no

Karlsen, Maria Furseth

Undervisningsstilling
E-post:
Maria.Karlsenbergen.kommune.no

Kvalheim, Mona

Undervisningsstilling

Line, Hanne Larsen

Undervisningsstilling
E-post:
Hanne.Linebergen.kommune.no

Lisæter, Tone Tepstad

Undervisningsstilling
E-post:
Tone.Lisaeterbergen.kommune.no

Lunde, Karianne

Undervisningsstilling
E-post:
Karianne.Lundebergen.kommune.no

Marthinussen, Ida Linn

Undervisningsstilling
E-post:
Ida.Marthinussenbergen.kommune.no

Mattson, Remy Walter

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
RemyGlesnes.Mattsonbergen.kommune.no

Meidell, Terje

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Terje.Meidellbergen.kommune.no

Mjøs, Silje Margrethe

Undervisningsstilling
E-post:
Silje.Mjosbergen.kommune.no

Moreno, Diana Carolina Lugo

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Diana.Morenobergen.kommune.no

Pedersen, Tina Føreland

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Tina.Pedersenbergen.kommune.no

Randulf, Tonje Torgersen

Undervisningsstilling
E-post:
Tonje.Randulfbergen.kommune.no

Reisæter, Knut Vegard

Undervisningsstilling
E-post:
Knut.Reisaeterbergen.kommune.no

Rogne, Randi Helga

Undervisningsstilling
E-post:
Randi.Rognebergen.kommune.no

Roll, Lise

Undervisningsstilling
E-post:
Lise.Rollbergen.kommune.no

Rossnes-Ludvigsen, Andreas

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Andreas.Rossnes-Ludvigsenbergen.kommune.no

Roti, Oskar

Undervisningsstilling
E-post:
Oskar.Rotibergen.kommune.no

Ruiz, Jorge Antonio B

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Jorge.Ruizbergen.kommune.no

Råheim, Sindre Jacob

Undervisningsstilling
E-post:
Sindre.Raheimbergen.kommune.no

Røyrvik, Ingrid Elina

Undervisningsstilling
E-post:
Ingrid.Royrvikbergen.kommune.no

Sakseid, Erlend Eskeland

Undervisningsstilling
E-post:
Erlend.Sakseidbergen.kommune.no

Sand, Margit

Undervisningsstilling

Sjo, Susanne

Undervisningsstilling
E-post:
Susanne.Sjobergen.kommune.no

Solbakken, Sverre

Undervisningsstilling
E-post:
Sverre.Solbakkenbergen.kommune.no

Solheim-Olsen, Tor

Avdelingsleder grunnskole
E-post:
Tor.Solheim-Olsenbergen.kommune.no

Sperre-Klausen, Hilde

Undervisningsstilling
E-post:
Hilde.Sperre-Klausenbergen.kommune.no

Strand, Tore-Andre

Avdelingsleder grunnskole
E-post:
Tore-Andre.Strandbergen.kommune.no

Straume, Marianne

Undervisningsstilling
E-post:
Marianne.Straumebergen.kommune.no

Stusdal, Thea

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Thea.Stusdalbergen.kommune.no

Sunde, Jonas

Undervisningsstilling
E-post:
Jonas.Sundebergen.kommune.no

Svanevik, Patzy Malene S.

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
PatzyMaleneS.Svanevikbergen.kommune.no

Svenningsson, Line Riisnes

Undervisningsstilling
E-post:
Line.Svenningssonbergen.kommune.no

Szalay, Marianne H

Undervisningsstilling
E-post:
Marianne.Szalaybergen.kommune.no

Sørskog, Line

Undervisningsstilling
E-post:
Line.Sorskogbergen.kommune.no

Torgilstveit, Trond A

Undervisningsstilling
E-post:
Trond.Torgilstveitbergen.kommune.no

Tresselt, Tiril

Undervisningsstilling
E-post:
Tiril.Tresseltbergen.kommune.no

Tufteland, Endre Try

Undervisningsstilling
E-post:
Endre.Tuftelandbergen.kommune.no

Tønnessen, Barbara

Undervisningsstilling
E-post:
Barbra.Tonnessenbergen.kommune.no

Urdal, Marianne

Undervisningsstilling
E-post:
Marianne.Urdalbergen.kommune.no

Vetaas, Eva Camilla

Undervisningsstilling
E-post:
Eva.Vetaasbergen.kommune.no

Wiesener, Nina Regina

Undervisningsstilling
E-post:
Nina.Wiesenerbergen.kommune.no