Gå tilbake til:
Du er her:

Om skolen

Forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen

Bergensskolen har et felles ordensreglement som gjelder alle skolene i Bergen kommune. Du kan lese mer om innholdet i vedlagt lenke.

Informasjon om skolen

Nye Landås skole stod ferdig til skolestart høsten 2016, og er bygget på tomta som gamle Landås skole lå på. Skolen har passivhusstandard og er dimensjonert for 450 elever.

Opplæringsloven kapittel 9a - om elevens skolemiljø

Opplæringsloven gir elever og foresatte i norske skoler rettigheter. Kapittel 9A i Opplæringsloven er spesielt viktig da den gir elevene rett til et godt skolemiljø. Les mer på infoskriv fra UDIR.

Valg av målform for ditt barn

Når ditt barn begynner på skolen blir foresatte bedt om å krysse av for hvilken målform som ønskes. Her finner du noen retningslinjer i forbindelse med valg av målform.