RSS

Om skolen

Forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen

Bergensskolen har et felles ordensreglement som gjelder alle skolene i Bergen kommune. Du kan lese mer om innholdet og om de lokale tilleggene ved Landås skole i vedlagt lenke.

Informasjon om skolen

Nye Landås skole stod ferdig til skolestart høsten 2016, og er bygget på tomta som gamle Landås skole lå på. Skolen har passivhusstandard og er dimensjonert for 450 elever.

Ved mistanke om seksuelle overgrep i skolen

Ved mistanke om at barn blir utsatt for seksuelle overgrep på skolen må foresatte kontakte rektor direkte på mob. 945 00 994 eller e-post: borje.helander@bergen.kommune.no.

Hva er Klimaklubben?

Klimaklubben består av barn som gjør noe bra for klima eller natur. Alle barn på Landås skole er invitert til å bli med!

Opplæringsloven kapittel 9a - om elevens skolemiljø

Opplæringsloven gir elever og foresatte i norske skoler rettigheter. Kapittel 9A i Opplæringsloven er spesielt viktig da den gir elevene rett til et godt skolemiljø. Les mer på infoskriv fra UDIR.

Tverrfaglig team ved Landås skole.

Hva er tverrfaglig team? Tverrfaglig team er en arena for tverrfaglig samarbeid mellom skole, skolehelsetjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste og barnevernstjenesten.

Kan foresatte bidra?

Forskning viser at hjemmets innsats og holdning til skolen er en viktig faktor, når det gjelder å sikre barns faglige og sosiale utvikling. Her er noen gode tips.

Valg av målform for ditt barn

Når ditt barn begynner på skolen blir foresatte bedt om å krysse av for hvilken målform som ønskes. Her finner du noen retningslinjer i forbindelse med valg av målform.