RSS

Om skolen

Forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen

Bergensskolen har et felles ordensreglement som gjelder alle skolene i Bergen kommune. Du kan lese mer om innholdet og om de lokale tilleggene ved Landås skole i vedlagt lenke.

Ved mistanke om seksuelle overgrep i skolen

Ved mistanke om at barn blir utsatt for seksuelle overgrep på skolen må foresatte kontakte rektor direkte på mob. 91680905 eller e-post: charlotte.corneliussen@bergen.kommune.no.

Kan foresatte bidra?

Forskning viser at hjemmets innsats og holdning til skolen er en viktig faktor, når det gjelder å sikre barns faglige og sosiale utvikling. Her er noen gode tips.