Forside
Forside Plan for trygt og godt skolemiljø, Loddefjord skole
Bilde: Linda Johannessen

Skolens plan for trygt og godt skolemiljø

Her er Loddefjord skoles plan for trygt og godt skolemiljø. Opplæringsloven kapittel 9A-2 forplikter skolen gjennom formuleringen: “Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.” I denne planen står det beskrevet hvordan Loddefjord skole jobber forebyggende for at alle elever skal få et trygt og godt skolemiljø. 

Videre står det om skolens Aktivitetsplikt og det er vist hvordan man registrerer eventuelle mistanker om at elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. Til slutt ligger Bergen kommunes mal for Aktivitetsplan, som skolen benytter dersom undersøkelser viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.