RSS

SFO

Loddefjord skole SFO

Hei og velkommen til Loddefjord skole SFO. Her finner du vår visjon, vårt planverk og plasstyper. God lesning!

Søke om og endre SFO-plass

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det er et tilbud før og etter skoletid til elever på 1. til 4. trinn og til elever med spesielle behov på 5. til 7. trinn.