Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

SFO

Søke om og endre SFO-plass

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det er et tilbud før og etter skoletid til elever på 1. til 4. trinn og til elever med spesielle behov på 5. til 7. trinn.

Redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

Husholdninger som har lav inntekt, kan søke om redusert pris for plass i barnehage og skolefritidsordning (SFO). Familier med samlet inntekt under 505.083 kan søke om redusert SFO-pris.