Innskriving 1. klasse 2024/2025

Her er viktig informasjon til dere som er foresatte til skolestartere høsten 2024.

For å forberede oss på å ta imot ditt barn trenger vi følgende informasjon fra deg:

  • Godkjenning på at vi kan kontakte barnets barnehage, PPT og helsestasjon for overføring av nødvendig informasjon.
  • Informasjon om barnets morsmål er noe annet enn norsk. Informer da om hvilket språk barnets førstespråk er.
  • Medisinske opplysninger som du mener vi på skolen trenger å vite (dette kan også være ulike matallergier/intoleranser).

Det er viktig at opplysningene du sender blir behandlet trygt og sikkert. Derfor ber vi deg om å benytte et digitalt innskrivningsskjema. Henvendelsen blir lagt direkte i vårt arkivsystem, og ditt og barnets personvern vil bli ivaretatt. Vi vil ikke at du sender oss disse opplysningene på epost. Denne lenken sender deg direkte til skjemaet. 
Skjemaet finner du også ved å gå inn på artikkelen Skolestart på kommunens hjemmesider.

Hvis du, eller ditt barn, ikke har norsk fødselsnummer (11 siffer) vil ikke skjemaet virke. Du må da ta kontakt med skolen på telefon eller ved oppmøte.

SFO
Fra 15. april er det mulig å søke SFO-plass hos oss. Alle som søker får plass. Informasjon om søknad, plasstyper og priser finner du på denne innbyggerhjelpen

Redusert betaling for SFO-plass 
Det er mulig å søke om redusert betaling hvis husstanden tjener mindre enn 570 900 kroner. Dersom inntekten er 350 000 kroner eller lavere, vil barn i 1. klasse på SFO få gratis plass. Når du har mottatt skattemeldingen for 2023 kan du søke om redusert betaling som skal gjelde fra høsten av. For å kunne søke om redusert betaling må du ha søkt og takket ja til tilbud om SFO-plass. Husk at du må sende inn en ny søknad om redusert foreldrebetaling for hvert skoleår. Informasjon om hvordan du søker finner du på denne innbyggerhjelpen.


Førskoledag. 
29. mai blir det førskoledag der alle de nye elevene våre blir invitert inn på skolen. De får se klasserommet og SFO-basen og blir litt kjent med de voksne som skal jobbe i 1. klasse og på SFO. Samtidig blir det et informasjonsmøte for dere foresatte.  

Se også vår fine digitale brosjyre på hjemmesiden. Der er det mer informasjon om 1. klasse på Loddefjord skole. 

Mer informasjon finner du på nettsiden Velkommen til bergensskolen

 

Vennlig hilsen
Loddefjord skole