LIM - Lekser, Idrett og Mat

Elevene på 5. - 7. trinn på Loddefjord skole får fra 4. september 2023 tilbud om være med på LIM - Lekser, Idrett og Mat

LIM:

Lim er et samarbeid mellom Idrettsrådet, ulike idrettslag og Loddefjord skole. Det er til nå 5 skoler i Bergen kommune som har dette tilbudet. 

LIM består av:

•Lekser – skolens lærere

•Mat – LIM-verter

•Idrett – Idrettslag i nærmiljøet, gymsalen, Vadmyrahallen,             svømmebassenget på Sandgotna, Iskanten og Elvetun

Se vedlegg for mer utfyllende informasjon.                                                                     Har du flere spørsmål, ta gjerne kontakt med avdelingslede

r for mellomtrinnet, Erlend Mulelid: erlend.mulelid@bergen.kommune.no