RSS

SFO

Besøksdag på SFO for førsteklassinger i skoleåret 2024/2025

Besøksdag på SFO for nye førsteklassinger

Månedsplan mai 2024

Månedsplan med oversikt over aktiviteter m.m. på SFO i mai 2024.

Søknad om SFO-plass for førsteklassinger i skoleåret 2024/2025

Mulighet for å søke SFO-plass fra og med 15. april 2024

Årsplan for SFO - skuleåret 2023/2024

Dette er Årsplanen for SFO for skuleåret 2023/2024