Velkomen til skulehelsetenesta ved Lone skule

Skulehelsetenesta er ein del av Barne- og familietenesta i Bergen Kommune. Tenesta er eit lågterskeltilbod og vi oppmoder born og føresette å ta kontakt ved behov.

Helsesjukepleiere på skulen er Rita Sagosen  og Eva Holm.

Rita Sagosen har ansvar for 1., 2. og 3. trinn og 4 A. 

Til stades: mandag, annakvar tysdag (partallsveker) og annakvar fredag (oddetallsveker). 

Kan kontaktast på telefon: 40813615 eller via melding på Helsenorge.

Eva Holm har ansvar for 5., 6. og 7. trinn og 4 B.

Tilstades: mandag og onsdag.

Kan kontaktast på telefon: 40813711 eller via melding på Helsenorge. 

Her kan de lese meir om skulehelsetenesta i Bergen Kommune:

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barnehage-og-skole/grunnskole/skolehelsetjeneste-/skolehelsetjeneste