Barn som klatrer

Informasjon om gratis ferieopplevelser for barnefamilier

Nå er det mulig å søke om plass på årets sommerleirer i Regi av Røde Kors. Når det er skoleferie arrangerer frivillige i Røde Kors ferie for familier som ellers ikke ville hatt råd til det.

Antall barnefamilier som lever under fattigdomsgrensa i Norge øker. Stadig flere barn vokser opp i familier som har lav inntekt. Ofte kan ikke disse barna delta på fritidsaktiviteter sammen med venner, og etter ferier har de kanskje ingen turer å snakke om.

For Røde Kors er det viktig at hele familien reiser sammen. Da får familien mulighet til å dele gode opplevelser og skape felles minner å se tilbake på.

Deltakere som ikke har vært med på “Ferie for alle” før blir prioritert.

Familien bør være glade i å være utendørs og å være aktive da det legges opp til mye uteaktiviteter. Det legges opp til aktiviteter for hele familien, med hovedfokus på barn i 6-13 årsalderen.

Hvem kan være med på Ferie for alle?

Familier som:

  • Har hatt økonomiske utfordringer og bodd i Norge i tre år eller mer
  • Har minst ett barn i barneskolealder (6-13 år)
  • Har ikke tilsvarende ferietilbud
  • Minst en av foreldrene kan forstå/gjøre seg forstått på norsk
  • Klarer seg selv uten behov for tett oppfølging fra våre frivillige
  • Fungerer i gruppe sammen med andre på leir

Hvordan søke plass for familier?
Søknadsskjema og mer informasjon finner du på nettsiden til Røde Kors: Slik søker du ferieopphold - Røde Kors (rodekors.no)

Etter innsendt søknad får du bekreftelsesmail fra Røde Kors med informasjon om veien videre. 

Frist for å søke plass på sommerleir er 21.mai

Du kan også lese mer om tilbudet i dette dokumentet: 

Informasjonsmøter for påmeldere
Røde Kors holder digitale informasjonsmøter for påmeldere i forkant av sommerleirene. Her går de gjennom viktig informasjon og det blir anledning til å stille spørsmål.

Velg mellom følgende datoer:
Torsdag 25. april kl. 12.30-13.00
Tirsdag 7. mai kl. 13.00-13.30
Onsdag 8. mai kl. 11.00-11.30

Meld deg på informasjonsmøte her: https://forms.office.com/e/Pq3u1nDE88