Felles ordensreglement for skolene i Bergen kommune

Det nye kommunale ordensreglementet skal gjelde fra 1. februar 2018.

Formål:
Ordensreglementet skal gi elevene forutsigbare og trygge rammer å forholde seg til. Sammen med forebyggende arbeid skal ordensreglementet brukes for å skape et godt skolemiljø, som fremmer både helse, trivsel og læringsutbytte. Ordensreglementet skal bidra til å utvikle elevenes sosiale ferdigheter, og til å bygge positive relasjoner elevene imellom og mellom elever og ansatte.

Opplæringslovens kapittel 9A ble endret med virkning fra 1.august 2017. Ordensreglementet i Bergen kommune er oppdatert i samsvar med disse endringene.

Hele ordensreglementet kan lastes ned her.