RSS

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten ved Løvås oppveksttun skoleåret 2023-2024

Skolehelsetjenesten jobber for å fremme elevene sin helse, fysisk, psykisk og sosialt.

Hodelus/head lice

Her finner du informasjon om hva lus er, hvordan man behandler lus og hvordan man unngår lus. Here you can find information about what head lice are, how to treat head lice and how to avoid head lice.