Tilbud om fritidsaktiviteter til barn i Fyllingsdalen

For å unngå å bruke undervisningtid til å levere ut og pakke ned informasjonsskriv om fritidstilbud til barn i Fyllingsdalen, vil vi publisere informasjon som vi mottar fra lag og organisasjoner her.