FAU Løvås QR-kode for Snapchat- og Instagramkonto

Til alle foreldre ved Løvås Oppveksttun!

«Alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø». Dette ansvaret hviler på både deg som forelder og skolen.

Dere er hverandres viktigste medspillere i jobben med å sørge for at barna har det bra, lærer og utvikler seg. Godt samarbeid handler først og fremst om å følge opp hver enkelt elev gjennom utviklingssamtaler, konferansetimer og dialog i hverdagen.

Samtidig er det viktig å jobbe for et godt skolemiljø generelt. Barna lever i et skolesamfunn og er en del av et sosialt fellesskap. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er blant de lovbestemte utvalgene som skal bidra til et godt skolemiljø for alle. Hovedoppgaven er å sette samarbeidet mellom hjem og skole i system og gi foreldregruppen reell innflytelse på skolehverdagen.

Hva er Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)?

Når du har barn på skolen, er du automatisk en del av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger representanter til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) – én fra hver klasse. Til sammen utgjør de et utvalg som skal ha mulighet til å påvirke skolehverdagen og være en konstruktiv samarbeidspartner for skolen. FAU kan komme med råd og innspill, men også ta opp saker på eget initiativ.” Kilde: https://foreldreutvalgene.no/

På Løvås har FAU flere aktiviteter som har mål i å bidra til samhold og godt skolemiljø for alle barna. Blant annet: 

  • Vi holder møter en gang i måneden der rektor er et fast innslag i 15 minutter. FAU får gode muligheter til å medvirke i skolens politiske og hverdagslige saker. 
  • Vi har god dialog med rektor i generelle saker som dere foreldre ønsker å løfte med skolen.  
  • Vi er for tiden sterkt engasjert i saken om sykkelvei forbi Løvås skole
  • Vi gjennomfører 2 sokkedanser i året for 6. og 7. klasse fra 7 barneskoler i Fyllingsdalen. Den holdes i gymsalen her på skolen der barna kan kjøpe snacks og danse til musikk av en profesjonell DJ. Formålet, foruten å ha det gøy, er å skape vennskap og sosiale verdier på tvers av skolene i Fyllingsdalen. 
  • FAU arrangerer 17.mai på skolen. 
  • Vi arrangerer temakvelder for foreldre. I vår hadde vi et foredrag om involvering og mobbing.
  • Vi har masse gode planer for neste skoleår når det gjelder sosialt for både barn og foreldre.  
  • Det er viktig å ha både FAU representanter og klassekontakter for alle klassene på Løvås. Vi håper FAU og klassekontaktene kan få til et enda bedre samarbeid for sosial trivsel på skolen. Klassekontaktene er de som er ansvarlige for de sosiale arrangementene på skolen for elevene og foreldrene som, leke grupper, avslutninger, sosiale samlinger til jul, sommer mm. 

Vil du være med i FAU gjengen på Løvås?

Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta i FAU – kun en engasjert forelder. 

Enkelt å melde seg: Meld deg på i første foreldremøte i klassen

Håper å se deg i FAU i år!

Med vennlig hilsen

Vibeke Stokke

Leder FAU Løvås 

 

Besøk oss på Snap og Instagram

Koder for å finne FAU Løvås sin snapchatkonto og instagramkonto