Fra 20. april 2023 er det mulig å søke SFO-plass for skoleåret 2023/2024

Fra 20. april 2023 er det mulig å søke SFO-plass for skoleåret 2023/2024

For elever på 1. trinn er følgende viktig ved søknad om SFO-plass: 

  • Velg SFO-år 2023/2024
  • Velg ønsket SFO-modell med benevnelse “1.- og 2.trinn”

Hel plass: kr.604,- mnd

Redusert plass: Gratis

Morgenplass: Gratis

Hel plass og redusert plass faktureres for smøremåltid. 

Kostpenger kr.310,- mnd. 

Foreldrebetaling følger av Opplæringsloven § 13-7 og fastsettes av bystyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. Prisjusteringer kan forekomme i løpet av året og gjøres da gjeldende fra det tidspunkt de er vedtatt. 

For mer info besøk: Bergen kommune - Skolefritidsordning - SFO