Informasjonshefte til skolestartere høsten 2023

Under kan du finne mye informasjon om SFO

Noe av det du kan lese om i heftet er: 

  • Oppstart SFO i august
  • Hva bør jeg ha med til SFO i august? 
  • Åpningstider og info om plasstyper og langdager 
  • Informasjonskanaler skole og SFO
  • Matservering SFO 
  • Sikkerhetsrutiner og VIGILO
  • Bildeglimt fra SFO