Søknad om fratrekk av fravær på vitnemålet

Fratrekk av fravær på vitnemålet må det søkes om for hvert skoleår, vennligst se lenken under:

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barnehage-og-skole/grunnskole/permisjon-og-fritak/soknad-om-sletting-av-fravar-pa-vitnemal