Gå tilbake til:
Du er her:

Ordens og samværsreglement

På Mjølkeråen skole ønsker vi at alle skal trives og ha det trygt, at alle får og tar ansvar - både for hverandre, for bygg og for inventar, og at alle skal vise hverandre respekt.

Forskrift til ordensreglement er felles for alle skolene i Bergen, fastsatt med hjemmel i opplæringsloven §2-9. Lokale tilleggsregler fastsettes i samarbeid mellom skole, foreldreutvalg og samarbeidsutvalg.

Felles lek på skoleplassen
Felles lek på skoleplassen
null