Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Google Maps - Besøksadresse: Marikollen 28 Google Maps - Besøksadresse: Marikollen 28
Besøksadresse:
Marikollen 28
Vis større kart
Skriv til oss:
Kontaktskjema
Telefon:
53035700 - fra kl. 08:00 til kl. 15:30
Besøksadresse:
Marikollen 28
Åpningstid:
08:00 - 15:30
Besøksadr. u-trinn: Marikollen 30B
Postadresse:
Postboks 7700
5020 BERGEN
Tilhører:
Etat for skole

Leder

Lars J Leganger Pedersen

Telefon:
53035731 / 91632854
E-post:
Lars.Pedersen2bergen.kommune.no

Ansatte

Aarbakke, Mariell

Undervisningsstilling
E-post:
Mariell.Aarbakkebergen.kommune.no

Abrahamsen, Lina Maria

Undervisningsstilling
E-post:
Lina.Abrahamsenbergen.kommune.no

Akselsen, Jorunn

Undervisningsstilling
E-post:
Jorunn.Akselsenbergen.kommune.no

Berge, Sissel

Undervisningsstilling
E-post:
Sissel.Bergebergen.kommune.no

Bjelland, Kristian Morken

Undervisningsstilling
E-post:
KristianMjelde.Bjellandbergen.kommune.no

Blomgren, May-Britt

Assistent SFO
E-post:
May-Britt.Blomgrenbergen.kommune.no

Borge, Christel

Avdelingsleder grunnskole
Telefon:
48159942
E-post:
Christel.Borgebergen.kommune.no

Bratshaug, Hilde

Undervisningsstilling
E-post:
Hilde.Bratshaugbergen.kommune.no

Bratten, Anne-Lin

Undervisningsstilling
E-post:
Anne-Lin.Brattenbergen.kommune.no

Bø, Åshild Regine

Undervisningsstilling
E-post:
AshildRegine.Bobergen.kommune.no

Bøe, Sara Osen

Avdelingsleder grunnskole
Telefon:
53035719 / 48185562
E-post:
Sara.Boebergen.kommune.no

Christensen, Anne

Assistent SFO
E-post:
Anne.Christensenbergen.kommune.no

Christiansen, Tonje

Undervisningsstilling
E-post:
Tonje.Christiansenbergen.kommune.no

Ducrocq, Bente

Undervisningsstilling
E-post:
Bente.Ducrocqbergen.kommune.no

Edvardsdal, Tone Smeland

Konsulent I
E-post:
Tone.Edvardsdalbergen.kommune.no

Eide, Cathrine Austbø

Undervisningsstilling
E-post:
Cathrine.Eidebergen.kommune.no

Eltervåg, Haakon

Undervisningsstilling
E-post:
Haakon.Eltervagbergen.kommune.no

Emblemsvåg, Evy

Undervisningsstilling
E-post:
Evy.Emblemsvagbergen.kommune.no

Fransson, Edel Karin B.

Undervisningsstilling
E-post:
EdelKarinB.Franssonbergen.kommune.no

Fure, Helene Kristin

Assistent SFO
E-post:
HeleneKristin.Furebergen.kommune.no

Gjerstad, Wendy Annette

Undervisningsstilling
E-post:
Wendy.Gjerstadbergen.kommune.no

Gjøen, Fredrik Ødegaard

Undervisningsstilling
E-post:
FredrikOdegaard.Gjoenbergen.kommune.no

Greve, Hege Beate

Avdelingsleder grunnskole
Telefon:
53035704
E-post:
HegeBeate.Grevebergen.kommune.no

Gullaksen-Vik, Bente E.

Konsulent
E-post:
Bente.Gullaksen-Vikbergen.kommune.no

Hagen, Aase-Marith

Undervisningsstilling
E-post:
Aase-Marith.Hagenbergen.kommune.no

Handegård, Jannicke

Undervisningsstilling
E-post:
Jannicke.Handegardbergen.kommune.no

Havnerås, Cecilie Aardal

Assistent SFO
E-post:
Cecilie.Havnerasbergen.kommune.no

Herstad, Kristin Reed

Undervisningsstilling
E-post:
Kristin.Herstadbergen.kommune.no

Holme, Else-Marie

Undervisningsstilling
E-post:
Else.Holmebergen.kommune.no

Hordvik, Anette Larsen

Undervisningsstilling
E-post:
Anette.Hordvikbergen.kommune.no

Hosøy, May Britt Kalvik

Undervisningsstilling
E-post:
May.Hosoybergen.kommune.no

Hystad-Haaland, Trude

Undervisningsstilling
E-post:
Trude.Hystad-Haalandbergen.kommune.no

Inderhaug, Lars Kristian

Undervisningsstilling
E-post:
Lars.Inderhaugbergen.kommune.no

Indrekvam, Tone

Undervisningsstilling
E-post:
Tone.Indrekvambergen.kommune.no

Ingebrigtsen, Sølvi

Vernepleier
E-post:
Solvi.Ingebrigtsenbergen.kommune.no

Jensen, Eric Bernhard

Undervisningsstilling
E-post:
Eric.Jensenbergen.kommune.no

Jordal, Johanne

Undervisningsstilling
E-post:
Johanne.Jordalbergen.kommune.no

Kalsaas, Kjersti

Undervisningsstilling
E-post:
Kjersti.Kalsaasbergen.kommune.no

Kokes, Caroline

Undervisningsstilling
E-post:
Caroline.Kokesbergen.kommune.no

Langeland, Erik

Undervisningsstilling
E-post:
Erik.Langelandbergen.kommune.no

Løkvik, Gunni J. Myhre

Assistent SFO
E-post:
Gunni.Lokvikbergen.kommune.no

Madsen, Tina

Undervisningsstilling
E-post:
Tina.Madsenbergen.kommune.no

Markhus, Arne Henning

Undervisningsstilling
E-post:
ArneHenning.Markhusbergen.kommune.no

Mathisen, Ann-Kristin

Undervisningsstilling
E-post:
Ann-Kristin.Mathisenbergen.kommune.no

Mikkelsen, Roar

Undervisningsstilling
E-post:
Roar.Mikkelsenbergen.kommune.no

Mikkelsen, Silje

Gruppeleder SFO m/fagbr.
E-post:
Silje.Mikkelsenbergen.kommune.no

Mjelstad, Eline

Undervisningsstilling
E-post:
Eline.Mjelstadbergen.kommune.no

Moszkowic, Hanne

Undervisningsstilling
E-post:
Hanne.Moszkowitczbergen.kommune.no

Myklestad, Randi

Bibliotekar
E-post:
Randi.Myklestadbergen.kommune.no

Nielsen, Rune

Undervisningsstilling
E-post:
Rune.Nielsenbergen.kommune.no

Nilsen, Kathrine Solheim

Avdelingsleder SFO
E-post:
Kathrine.Nilsenbergen.kommune.no

Nilsen, Magne Hesmyr

Undervisningsstilling
E-post:
Magne.Hesmyrbergen.kommune.no

Norheim, Silje

Undervisningsstilling
E-post:
Silje.Norheimbergen.kommune.no

Olsen, Renate Lien

Undervisningsstilling
E-post:
RenateLien.Olsenbergen.kommune.no

Olsen, Scott Robert

Undervisningsstilling
E-post:
Scott.Olsenbergen.kommune.no

Pedersen, Lars J Leganger

Rektor
Rektor
Telefon:
91632854
E-post:
Lars.Pedersen2bergen.kommune.no

Pedersen, Trude

Undervisningsstilling
E-post:
Trude.Pedersenbergen.kommune.no

Rasdal, Stian

Undervisningsstilling
E-post:
Stian.Rasdalbergen.kommune.no

Refvik, Bjørn

Undervisningsstilling
E-post:
Bjorn.Refvikbergen.kommune.no

Reksten, Andreas

Avdelingsleder grunnskole
Telefon:
53035733
E-post:
Andreas.Rekstenbergen.kommune.no

Rokke, Kristine

Undervisningsstilling
E-post:
Kristine.Rokkebergen.kommune.no

Sandven, Ole

Undervisningsstilling
E-post:
Ole.Sandvenbergen.kommune.no

Schaffrath, Esther

Undervisningsstilling
E-post:
Esther.Schaffrathbergen.kommune.no

Silset, Karen

Undervisningsstilling
E-post:
Karen.Silsetbergen.kommune.no

Skilbred, Camilla

Undervisningsstilling
E-post:
Camilla.Skilbredbergen.kommune.no

Solen, Aina Hella

Assistent SFO
E-post:
Aina.Solenbergen.kommune.no

Starheim, Knut

Undervisningsstilling
E-post:
Knut.Starheimbergen.kommune.no

Stene-Kongshavn, Elisabeth

Assistent SFO
E-post:
Elisabeth.Kongshavnbergen.kommune.no

Stormark, Camilla

Undervisningsstilling
E-post:
Camilla.Stormarkbergen.kommune.no

Sæterstøl, Kristin Berven

Avdelingsleder grunnskole
Telefon:
53035732
E-post:
Kristin.Saeterstolbergen.kommune.no

Tang, Målfrid

Undervisningsstilling
E-post:
Malfrid.Tangbergen.kommune.no

Tysse, Lena Haugen

Undervisningsstilling
E-post:
Lena.Tyssebergen.kommune.no

Valdersnes, Frøydis Kjeseth

Undervisningsstilling

Vie, Ingrid Sletbakk

Undervisningsstilling
E-post:
Ingrid.Viebergen.kommune.no

Wasserfall Larsen, Eirin

Assistent SFO
E-post:
Eirin.Larsenbergen.kommune.no

Wichstad, Ole

Undervisningsstilling
E-post:
Ole.Wichstadbergen.kommune.no

Øksnes, Audhild

Undervisningsstilling
E-post:
Audhild.Oksnesbergen.kommune.no