Gå tilbake til:
Du er her:

SFO

Aktivitetsplan januar 2020

Vedlagt ligger plan for fastsatte aktiviteter for 1.-4. trinn

Månedsbrev fra SFO

Informasjon fra SFO

Plan for 23. , 27. og 30. desember 2019

Vi ønsker Dere alle en riktig God Jul og ett godt nyttår. Julehilsen fra personalet på Mjølkeråen SFO

Påmelding til langdager på SFO i desember 2019

Påmeldingsfrist fredag 6. desember 2019

Aktivitetsplan for førjulstiden på SFO

Fra uke 47 har vi jul som tema på SFO. Se vedlagt plan for november og desember måned.

Aktivitetsplan for høstferien 7. - 11. oktober 2019

Aktivitetsplanen er delt ut til de som har meldt seg på i høstferien. Vi ser frem til en fin uke sammen.

Forsinkelser i utsending av faktura for SFO plass

Til orientering. Vi beklager at det i september er meldt om forsinkelse i utsending av faktura for SFO plass.

Påmelding langdager høstferien 7.-11. oktober 2019

Påmeldingsfrist fredag 20. september 2019

Søknad om redusert betaling

Søknadskjema finner du på Bergen kommunes nettsider: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/ grunnskole/skolefritidsordning/redusert-pris-for-sfo