Nasjonale prøver 2023

Nasjonale prøver er obligatoriske prøver som gir informasjon om elevens ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Prøvene blir gjennomført i tidsrommet 4.sept - 29.sept på på 5., 8. og 9.trinn.

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter  i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

Skal alle elever ha nasjonale prøver?

Prøvene er obligatoriske for alle elever, men skolene kan vurdere å innvilge fritak fra nasjonale prøver til elever som har vedtak om spesialundervisning eller særskilt språkopplæring. Fritaket er et enkeltvedtak med tre ukers klagerett.  Her kan du lese mer om nasjonale prøver: 

Nasjonale prøver (udir.no)