Vi feirer Morsmålsdagen!

Den internasjonale morsmålsdagen markeres årlig 21. februar over hele verden. På Ny-Krohnborg skole feirer vi morsmålsdagen på alle trinn. Se bilder fra fra morsmåldagen 2024 her:

Å fokusere på eget morsmål og kulturell identitet betyr mye for oss alle! 21.februar har derfor vi ekstra fokus på dette. Barn og voksen bruker hele skoledagen til å lære mer om hverandre. Hvor mange språk har vi på trinnet? Hva er din språklige identitet? Hva er viktig for deg at vi kan om ditt språk og din kultur? Hva er hei på ditt språk? Gjennom feiringen blir alle barn og voksne på Ny-Krohnborg aktive deltakere i det flerspråklige fellesskapet vi har på skolen.