Gå tilbake til:
Du er her:

Råd og utvalg

Skriv fra FAU til alle foreldre ved Olsvik skole

Vedlagt er skriv fra FAU med informasjon om arbeidet de gjør.

Samarbeidsutvalg/ skolemiljøutvalg

Målet med samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg er å: Øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd.