Gå tilbake til:
Du er her:

Skolehelsetjenesten på Olsvik skole

Skolehelsetjenesten ved Olsvik skole

Skolehelsetjenesten ved Olsvik skole består av helsesykepleier på barnetrinnet, helsesykepleier på ungdomstrinnet og skolelege.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud der elever og foresatte kan ta kontakt ved behov.

Målrettede helseundersøkelser blir utført på alle elever individuelt på gitte årstrinn (1.klasse og 8.klasse) og ellers ved behov. Nye elever ved skolen får tilbud om ny-elev-samtale med helsesykepleier. Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen, og deltar i undervisning om relevante tema i grupper eller klasser, f.eks. pubertet. Elevene blir vaksinert i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet.

Vi har «åpen dør», det vil si at elevene kan komme innom når det passer. En kan også sette opp et tidspunkt etter avtale på telefon eller mail. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Velkommen!

Kontaktinfo

Barnetrinnet: Helsesykepleier Sarita Solstad Vabø har ansvar for 1. – 7.trinn.

Tilstede: Hver dag utenom fredag. Tlf: 53034618 - Mobil: 40812442

Mail: Sarita.Vabo@bergen.kommune.no / olsvik.helsestasjon@bergen.kommune.no

Ungdomstrinnet: Helsesykepleier Mari Lie har ansvar for ungdomstrinnet og innføringsklasse.

Tilstede: Hver dag. Tlf: 53034611 - Mobil: 40813512

Mail: Mari.Lie@bergen.kommune.no / olsvik.helsestasjon@bergen.kommune.no

Skolelege: Kåre Jørgensen er på skolen annenhver onsdag - partallsuker