RSS

Om oss

Om Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten tilhører Byrådsavdeling for byutvikling. Vi har cirka 250 ansatte fordelt på syv avdelinger som jobber med arealforvaltning innen plan, bygg og oppmåling.

Vi tilbyr kundeveiledning i enkle byggesaksspørsmål

Kundesenteret vårt tilbyr inntil 15 minutter gratis, generell veiledning i byggesaksspørsmål på e-post eller telefon. Se her hva vi kan bidra med og hva du kan forvente av et kundeveiledningsmøte.

Byutviklingstall for Bergen

Plan- og bygningsetaten samler byutviklingstall for Bergen. Tallene oppdateres årlig i takt med at tallmaterialet blir publisert hos SSB på våren. Her finner du rapporten for i år, og tidligere år.

Plan- og bygningsetaten er miljøfyrtårnsertifisert

Siden 2009 har Plan- og bygningsetaten vært miljøfyrtårnsertifisert. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.