Bilde av en kundeveileder på jobb
Bilde: Maja Vedå

Vi tilbyr kundeveiledning i enkle byggesaksspørsmål

Kundesenteret vårt tilbyr inntil 15 minutter gratis, generell veiledning i byggesaksspørsmål på e-post eller telefon. Se her hva vi kan bidra med og hva du kan forvente av et kundeveiledningsmøte.

Bestille kundeveiledning?

Telefon: Du kan bestille veiledningstime her.  

E-post:
Foretrekker du i stedet generell veiledning pr. e-post? Send da e-post med samme innhold som ovenfor til: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Hva kan vi bidra med: 

  • Generell veiledning i enkle byggeregler som gjelder for det tiltaket du har oppgitt i bestillingen. 
  • Bistå/veilede om hvor du finner informasjon om unntaksregler, veiledere, saksforskrift, arealplaner med mer. 

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan: 

  • Vurdere ditt tiltak opp mot reglene for unntak. Regelverket er lagt opp slik at det er du som tiltakshaver (eier) som skal ta vurderingen om unntak ut fra de kravene som lov og forskrift stiller. 
  • Svare på sannsynligheten for at du får tillatelse til tiltak for det som eventuelt er søknadspliktig. 
  • Veilede i byggteknisk forskrift, utforming av tiltak (prosjektering) eller utfylling/sjekk av søknad. 
  • Veilede i tiltak som er søknadspliktig med krav om kvalifisert fagkyndig firma. Da må du bestille forhåndskonferanse for avklaring av plangrunnlag og den videre saksbehandlingen. 

 Det er viktig at du selv setter deg inn i eventuelle reguleringsplaner, kommunedelplaner og kommuneplanens arealdel

Har du spørsmål?

Du kan kontakte oss på: