Et trygt sted å være - et godt sted å lære.

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd

Sandgotna skole bruker Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd. Hovedmålet med programmet er å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elever ved skolen.

Olweusprogrammet er et tiltaksprogram med vitenskapelig dokumentert effekt. Det dreier seg fremfor alt om de voksnes holdninger, atferd og rutiner. Gjennom bruk av programmet ønsker skolen:

 • å øke bevisstheten og kunnskapen om mobbing
 • å innføre systematiske tiltak for å forebygge og stoppe mobbing
 • å innføre noen enkle regler mot mobbing på skolen
  • Vi skal ikke mobbe andre
  • Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet
  • Vi skal være sammen med elever som lett blir alene
  • Vi skal si fra til en voksen hvis vi vet om noen som blir mobbet
 • Å gi støtte til å effektiv beskyttelse av mobbeutsatte

Eksempler på tiltak som vi jobber med er at Sandgotna skole skal ha et godt system for å ha trivselsvakter i alle friminutt, vi har jevnlige klassemøter der vi tar opp temaer som handler om elevenes trivsel og vi jobber i personalet med å bli best mulig rustet på å forebygge og takle mobbing.

Her kan dere lese mer om Olweusprogrammet.