RSS

Om skolen

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd

Sandgotna skole bruker Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd. Hovedmålet med programmet er å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elever ved skolen.

Skolens har en egen plan for å utvikle leseferdighetene

Ett av skolens satsingsområder er lesing. Vi ønsker å gi elevene våre mulighet til å bli så kompetente lesere som mulig. Dette gjør vi bl.a. ved å sikre at alle våre lærere er leselærere i sitt fag.