Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Skolebibliotek

Skolebiblioteket på Sandgotna

Sandgotna Skolebibliotek skal som resten av skolen være "et trygt sted å være, et godt sted å lære"

Skolebiblioteks nettside

Alle elever og ansatte på Sandgotna har egen lånerkonto. Her kan du søke etter relevant litteratur, reservere bøker, sende melding til skolebibliotekar og ha oversikt over dine lån.

Hvordan logge inn på skolebibliotekets nettside?

Her finner du veileder til å komme i gang på bibliofil.

Bibliofil-appen

Laster du ned i Appstore eller Google Play. Den er gratis. Du kan også bruke appen som ei nettside, du finner inngangen under valget Avansert søk og MappaMi fra førstesida.

Skolebibliotekets instagram

Her vil det jevnlig komme oppdateringer knyttet til hva som skjer på biblioteket, litteraturtips, formidling m.m. Kjekt om du vil følge. Kontoen driftes av bibliotekansvarlig, Ingrid Ånderå.