RSS

Skolebibliotek

Skolebiblioteks nettside

Alle elever og ansatte på Sandgotna har egen lånerkonto. Her kan du søke etter relevant litteratur, reservere bøker, sende melding til skolebibliotekar og ha oversikt over dine lån.

Bibliofil-appen

Laster du ned i Appstore eller Google Play. Den er gratis. Du kan også bruke appen som ei nettside, du finner inngangen under valget Avansert søk og MappaMi fra førstesida.

Skolebibliotekets instagram

Her vil det jevnlig komme oppdateringer knyttet til hva som skjer på biblioteket, litteraturtips, formidling m.m. Kjekt om du vil følge. Kontoen driftes av bibliotekansvarlig, Ingrid Ånderå.