Gå tilbake til:
Du er her:

Råd og utvalg

Referat fra årets siste møter i FAU og Samarbeidsutvalg

Her finner du referat fra de siste møtene i Foreldrerådets samarbeidsutvalg (FAU), Samarbeidsutvalg (SU) og Skolemiljøutvalget.

Referat fra møte i FAU 27.04.2020

Her finner du referatet fra FAU-møtet og sakene fra 27. april. Skoleruten, åpning av skolen etter koronastenging, gratisprinsippet, tilpasset oppl., Miljøterapeut på snap, avslutning 10. trinn mm.

Referat fra FAU-møte den 02.03.2020

Referatet fra møtet dekker innhold i forhold til pågående Corona-beredskap, Valentinsballet, skolens uteområde/bygg og Natteravning.

Referat fra FAU-møte den 06. januar 2020

Her finner du referat fra sakene som ble tatt opp i FAU-møtet den 6. januar. Blant temaene finner du litt om skoleball, elevtrivsel og Kvalitetsoppfølgingsmøtet.

Referat fra FAU-møte 02.12.2019

Her er referat fra FAU-møte 02.12.2019.

Referat FAU møte 4.11.19

Her er referat fra FAU møte 4.11.19