RSS

Råd og utvalg

Referat fra siste FAU møte skoleåret 2023-24

Her finner du referat med oppsummering fra FAU sitt arbeid dette skoleåret.

Referat fra FAU møte12. februar

Her kan du lese mer om Skoleball, Olweus-undersøkelsen og samarbeidsprosjektet "Tett på".

Referat fra møte i FAU 15. januar 2024

Les mer om skoleball, skolerute 2024-25 og utviklingssamtalen.

Referat fra FAU-møte 11.12.2023

Her finner du referat fra årets siste møte. Evaluering av trafikk-aksjon, pepperkakeby. Tema for Kvalitetsoppfølging ble gjennomgått. Skoleballet er under planlegging mm.

Referat fra møte i FAU 6. november og 02. september 2023

Her finner du referat fra møtet i FAU 6. november og 02. september 2023. Her ble det diskutert skolefravær, pepperkakebyen og kommende skoleball.

Referat fra FAU-møte 02. september (Oppstartmøte)

her finner du referat fra møtet, hvem som ble valgt til leder og nestleder, og hva FAU skal ha fokus på fremover.

Referat fra FAU møte 12.06.

Her kan du lese om skolens satsingsområder for 2023-24, Refleksaksjon og saker til nytt skoleår. Neste møte i FAU blir 21.08.

Møte i FAU 22. mai 2023

Her finner du referat fra møte i FAU 22. mai 2023. Les om saker som Natteravner, pågående saker om rus og informasjonsmøter samt samarbeid mellom skolenes fau-er.

Referat fra FAU-møte 24. april

Les mer om saker som helsesykepleier sine innspill om relasjonen ungdom og foresatte, ungdom og rus/utprøving, rusproblematikk, skolemusikalen mm.

Referat fra FAU møte 27. mars

Her finner du referat fra FAU-møte 27. mars. les om skoleball, bekymring om rus mm.