Sandgotna skole er en MOT-skole

Dette er et forskningsprosjekt som ikke bare måler effekten av MOTs program, men som også bidrar med forskning på faktorer som er viktig for å utvikle motstandskraft. Sandgotna er spent på studien.

– MOT har i samarbeid med NTNU endelig funnet et forskningsdesign som vi har stor tro på. I forskningsprosjektet får vi mulighet til å sammenligne skoler som gjennomfører en MOT-intervensjon med skoler som får en kontrollintervensjon, sier Oen Rong

Studien MOT og NTNU nå er i gang med blir et randomisert, kontrollert studie. I første del av studiet deltar i underkant av 2.000 elever på MOT-skoler som har blitt tilfeldig trukket ut til å enten gjennomføre MOT-intervensjonen eller kontrollintervensjonen. I neste studie vil man inkludere en kontrollgruppe som ikke har MOT på skolen i det hele tatt.

Håvard Hauge, vitenskapelig assistent ved NTNU, er en del av forskningsteamet som skal forske på MOTs programmer.

– Ved å inkludere en kontrollgruppe kan man sammenligne resultatene direkte og da vet vi at en eventuell gruppeforskjell skyldes innholdet i økta, og ikke andre faktorer, sier Hauge.

Ønsker å gjøre evidensbasert forskning

Gjennom høsten 2023 og våren 2024 skal forskningsgruppen til Hermundur Sigmundsson, professor ved NTNU, sette i gang to ulike prosjekter sammen med MOT. Forskningen til Sigmundsson sin forskningsgruppe fokuserer på viktigheten av å bygge opp robuste barn og ungdom. Hovedområder er læring, ferdighetsutvikling og motivasjonsfaktorer.

– Til å styrke MOT Norge sitt arbeid er det viktig med forskning på effekt av de temaer som er brukt i MOT sitt program. Vi ønsker å gjøre evidensbasert forskning som kan publiseres i internasjonale tidsskrifter, sier Sigmundsson. Les mer her:

MOT og NTNU med nytt forskningsprosjekt - MOT Norge