BCFSN
Barn Uganda
Bilde: Stig Blindheim, BCFSN

Skolens aksjonsdag for stiftelsen Bring Children From Streets Norway, 13. desember

Den 13. desember arrangerte skolen aksjonsdag for stiftelsen Bring Children From Streets Norway. Pengene gikk uavkortet til arbeidet for vanskeligstilte barn i Uganda. Elevene samlet inn nær 32.000kr!

BCFSN er stolt og svært takknemlig for at elever, foreldre, lærere og ansatte ved Sandgotna skole også i år ønsket å bidra til å støtte stiftelsens arbeid for vanskeligstilte barn i Uganda! Skolens bidrag vil bety enormt mye for barna vi sammen ønsker å hjelpe!

BCFSN er en ideell stiftelse der ingen av de involverte i Norge mottar noen form for økonomisk godtgjørelse for arbeidet som utføres. Utover kostnader for lovpålagt regnskap og revisjon har stiftelsen derfor svært lave administrasjonskostnader. Det betyr at nesten hver eneste krone av beløpet Sandgotna Skole samler inn går direkte til prosjektene BCFSN driver i Uganda!

I Uganda driver BCFSN barnehjemmet Freedom Childrens Home Nsumba utenfor hovedstaden Kampala. Stiftelsen driver også flere skoler for vanskeligstilte barn i Uganda. Herunder da blant annet First Lady School og en skole i Katanga slummen i Kampala som gir gratis førskoleutdanning til 180 barn.

Stiftelsens arbeid finansieres i hovedsak gjennom fadderordning, innsamlede midler fra skoler og barnehager samt gjennom bidrag fra firma og privatpersoner. BCFSN har i en årrekke samarbeidet med Loddefjord skole, Sandgotna skole, Vadmyra skole og andre skoler i nærmiljøet. 

Inntektene fra årets aksjon vil i stor grad bli brukt til utdanning. Herunder da blant annet til skolemateriell, mat og utstyr på skolene stiftelsen driver. Videre til å dekke kostander for videreutdanning for barna på skoler utenfor prosjektet. Utdanning er helt avgjørende for å gi barna mulighet til å skape seg et liv med håp og muligheter.

I Uganda har prisene på viktige matvarer og produkter økt veldig! Klimaendringer og krigen i Ukraina påvirker blant annet prisen på korn, matolje, såpe, sukker, ris og alle nødvendige varer i hverdagen. Dette betyr at stadig mer av pengene BCFSN samler inn går til mat til prosjektene i Uganda.  Prisene på drivstoff har også økt dramatisk og bensinprisene i Uganda er nå nesten som her hjemme. Dette kombinert med økte matpriser gjør at stiftelsen i enda større grad er avhengig av støtte til å drive prosjektene til beste for vanskeligstilte barn.

Dersom du ønsker mer informasjon om stiftelsens arbeid se www.bringchildren.com. Du kan også følge oss på Facebook og Instagram. Til årets aksjonsdag benytter man vippsnummer 
576970(eget vippsnummer for Sandgotna skole) eller kontonummer 85801026791

Tusen takk for bidraget på aksjonsdagen!