Trafikkaksjon på Sandgotna skole uke 47 - refleksaksjon i hele desember

Skolen/FAU ønsker at vi foreldre gjør et krafttak for å få ned trafikken i hjertesonen og veien inn til skoleområdet. I uke 47 vil Skolen og FAU gjennomføre sin årlige trafikkaksjon.

Veien inn til Sandgotna og Loddefjord er trange og sårbare for trafikk når barna går til og fra skolen, spesielt i vinterhalvåret. Samtidig ser skolen/FAU at det er kjøring av barn/unge til og fra skolene som skaper mesteparten av trafikken både morgen og ettermiddag. Dette kommer i tillegg til nødvendig levering/henting av elever som har behov for taxi. Skolen/FAU minner derfor om at det er mer egnede soner der elevene kan settes av/hentes med bil:

  • Busstoppet mot Vadmyra
  • Vestkanten kjøpesenter

Skolen/FAU ønsker at vi foreldre gjør et krafttak for å få ned trafikken i hjertesonen. I uke 47 vil Skolen og FAU gjennomføre sin årlige trafikkaksjon. Det vil være trafikkvakter på plass ved innkjørselen til skolen. Trafikkvaktene vil oppmuntre elevene til å gå til skolen og å bruke refleks, og de vil oppfordre foreldre til å sette av elevene andre steder enn akkurat ved skolebygget.

Takk for hjelpen og takk for at du tar hensyn!