Velkommen til temakveld om ungdom og rus, mandag 17. april kl. 18.00

Skolen og Foreldreutvalget (FAU) følger opp signalene vi har fått om at det er flere ungdommer som ruser seg og det vi opplever som mer "normalisering" av rusmidler og stoff og setter i verk tiltak.

Skolen og Foreldreutvalget (FAU) følger opp signalene vi har fått om at det er flere ungdommer som ruser seg og det vi opplever som mer "normalisering" av rusmidler og stoff. Skolen har en nulltoleranse mot alle former for rusmidler og røyk. Samtidig hører vi om ungdommer som bruker både alkohol og sterkere rusmidler i helger og på fester. Det er også grunn til å tro at elever kan ha solgt og brukt rusmidler på skolevei eller i tilknytning til skolen, det er tross alt her alle møtes, hver dag, og det er naivt å tro noe annet.
Dette er utfordringer alle ungdomsskolene i ulik grad opplever. Akkurat nå er det et miljø blant ungdommer i denne bydelen som er mer utprøvende og mer synlig enn vanlig. Det betyr også at alle som har med ungdom å gjøre må være ekstra oppmerksomme. Skolen tar dette på største alvor og gjør det vi kan for å følge med og avdekke, samt å spre kunnskap om ungdom og rus både i personalet, for foresatte og i undervisningsrommene.
Dere som foresatte kjenner også på disse utfordringene, slik vi får høre det gjennom samtaler med enkelte av dere og gjennom FAU sine innspill.
Skolen har sammen med Foreldreutvalget planlagt en tretrinnsplan for å spre kunnskap om ungdom og rus. Til å hjelpe oss med dette har vi gjort en avtale med utekontakten som følger opp dette med stor tyngde og stiller med både psykolog og mannskaper fra oppsøkende enhet.
Vi starter med en temakveld for foresatte mandag 17. april.
Dagen etter, 18. april, blir det samme tema belyst i personalet og vinklet mot denne gruppen.
I uke 17 vil elevene på 10. trinn få besøk klassevis og går da gjennom et opplegg som er innrettet mot denne aldersgruppen.
Utover dette har utekontakten utvidet tilstedeværelse på skolen til to dager i uken og er i tillegg tett på ungdommene i bydelen på ettermiddag/kveld.
Politiet øker tilstedeværelsen i bydelen på kveldstid.
Natteravnene vil fortsette sine runder i helgene og vil bli løpende orientert om utviklingen i ungdomsmiljøet.
Frem mot neste skoleår vil vi også ta inn i planene våre at vi setter mer fokus på ungdom og rus enn vi har sett behov for de siste fire årene. Dette kommer vi tilbake til.
AKKURAT NÅ ER DET VIKTIG AT DERE SOM FORESATTE BENYTTER DERE AV DENNE MULIGHETEN TIL MER KUNNSKAP OM RUS OG UNGDOMSMILJØET I BYDELEN. BLI MED PÅ TEMAKVELD OM UNGDOM OG RUS
TIDSPUNKT:  MANDAG 17. APRIL KL. 18.00-19.30
STED:             GYMSALEN, SANDGOTNA SKOLE

Hjertelig velkommen!
Mvh
Stein Larsen
Rektor