Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier heter Solveig Dysvik og er på skolen hver dag utenom torsdag. Tlf: 55562956 eller mobil 40819074 mellom kl. 08.30 og 15.00. Mail: Solveig.Dysvik@bergen.kommune.no