Vårt nærmiljø

Her er en liten oversikt over aktiviteter i vårt nærmiljø

Smørås IL med aktiviteter knyttet til område rundt kunstgressbanen.
http://www.smoras.no/ 

Svømmeklubben Delfana som holder til i Slåtthaughallen
http://www.delfana.no

Kunstisbanen på Slåtthaug
http://www.fanail.no/forsiden/_4/slatthaug-kunstisbane/ 

Fana idrettslag driver aktiviteter i Slåtthaughallen
http://www.fanail.no/

 Fana og Ytrebygda kulturkontor (aktiviteter for ungdom)

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/enhet-for-kulturformidling-og-deltakelse