Skolens ordensreglement

Her finner du skolens ordensreglement gjeldende fra 01.08.22