RSS

Råd og utvalg

FAU 2023-2024

Her finner dere oversikt over hvem som er FAU-representant for din klasse. Leder: Kristine Akervold(10E), Nestleder: Trude Selvik(10C), Kasserer: Lasse N. Wedø(10B) Mail FAU: fau.slatthaug@gmail.com

Samarbeidsmøte mellom FAU og foreldrekontaktene 19.09.23

Takker for godt oppmøte og et fint møte! Vedlagt finner dere presentasjonene fra møtet.

Referat FAU våren 2023

Her vil vi legge ut referat fra FAU-møtene.

FUG

- Gir råd til foreldre med barn i skolen - Gir veiledning til klassekontakter og FAUer - Lager materiell for foreldre og lærere - Er foreldrestemmen overfor myndighetene