RSS

Råd og utvalg

Foreldremøte i Fana Arena

Her kan dere se foreldremøtet som ble holdt i Fana Arena 15.april 2024, dere finner lenken her.

FAU 2023-2024

Styret i FAU: Leder: Anders Hopland(8B), Nestleder: Birgitte Bunch(9A), Kasserer: Hilde Klever(8E) Mail FAU: fau.slatthaug@gmail.com. vedlagt finner dere liste over hvem som representerer din klasse.

Samarbeidsmøte mellom FAU og foreldrekontaktene 19.09.23

Takker for godt oppmøte og et fint møte! Vedlagt finner dere presentasjonene fra møtet.

Referat FAU våren 2023

Her vil vi legge ut referat fra FAU-møtene.

FUG

- Gir råd til foreldre med barn i skolen - Gir veiledning til klassekontakter og FAUer - Lager materiell for foreldre og lærere - Er foreldrestemmen overfor myndighetene