RSS

Skolehelsetjeneste

Ny helsesykepleier

Vi er heldige og har fått ny helsesykepleier fra 02.01.24

Mangler helsesykepleier

Vi er for øyeblikket uten helsesykepleier. Elever og foresatte har anledning til å kontakte UngArena eller Barne og familiehjelpen, dere finner telefonnummeret under.

Skolehelsetjenesten

Her vil dere finne mer informasjon om skolehelsetjenesten: Bergen kommune - Skolehelsetjeneste. Kan også kontaktes helsenorge.