RSS

Siste nytt

Rehabilitering Nye Slåtthaug skole

Informasjon om det pågående prosjektet

Foreldreundersøkelsen

Skolen har sendt ut informasjon til en foresatt pr elev om å delta i Utdanningsdirektoratet sin foreldreundersøkelse

Elevundersøkelsen

Slåtthaug skole vil i uke 49 og 50 gjennomføre Utdanningsdirektoratet sin elevundersøkelse

Informasjon til foreldre om skoleskyss for skoleåret 2023/2024

Her finner dere informasjon om skoleskyss for skoleåret 2023/2024

Åpen kantine

Kantinen er åpen til lunsj hver dag, og vi har gratis skolefrokost hver torsdag fra 08:00-09:00.

Rådgiverne informerer om innsøking til VGS

Vedlagt ligger to informasjonsfilmer

10.klasser - tilgang til å søke VGS

Frem til nå har Digitaliseringsdirektoratet (tidl. Difi) hatt automatisk utsendelse av MinID PIN-kodebrev til alle 10.-klassinger, gjennom et samarbeid med VIGO og skolene.