Informasjon til foresatte og elever om Ungdata-undersøkelsen i Bergen 2024

Ønsker alle et riktig godt nyttår! I 2024 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Bergen kommune blandt elever i 8.-10. klasse.

 Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 4-7. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.
I vedlegget finner dere god informasjon om undersøkelsen. 
Det er frivillig å delta. Hvis du ikke ønsker at ditt barn skal delta må du gi beskjed til kontaktlærer. Her kan du lese mer om undersøkelsen: https://www.ungdata.no/informasjon-til-ungdom-og-foresatte/

mvh
Guri Reikvam
Rektor