Rehabilitering Nye Slåtthaug skole

Informasjon om det pågående prosjektet

Etat For Utbygging formidler her informasjon til innbyggere, offentlige og entreprenører om prosjekter som er pågående. Her finner man nøkkelinformasjon om hva som er planen å gjøre med Slåtthaug skole, samt noen fine illustrasjoner for hvordan fremtidig situasjon kan bli
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/vi-bygger-bergen/byggeprosjekter/skolebygg/byggeprosjekt-slatthaug-skole


Innspill etter  høringsrunde om detaljreguleringsplan https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/offentlig-innsyn/innsynplanogbyggesak/saksinnsyn/sak/PLAN-2022/20705

Presentasjon informasjonsmøtet 28.08.2023