Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Om skolen

Se hva solcellepanelet vårt produserer

På Ulsmåg skole produserer vi selv deler av strømforbruket ved hjelp av et 40 m2 stort solcellepanel som er plassert på deler av taket.

Vil skape inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge gjennom planen "Skyfritt"

Byrådet vil styrke innsatsen for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehage, skole og på fritidsfeltet. Målet er å redusere mobbing og krenking på oppvekstfeltet i Bergen.

Forskrift om ordensreglement

Her ligger vedlegg til ordensreglementet for kommunale grunnskoler i Bergen.

Mobbeombudet i Hordaland

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø.

Slik kan de foresatte bidra

Forskning viser at hjemmets innsats og holdning til skolen er en viktig faktor, når det gjelder å sikre barns faglige og sosiale utvikling. Her er noen gode tips.

Om Ulsmåg skole på direktoratets hjemmeside

Ulsmåg skole blir nå omtalt på Utdanningsdirektoratets hjemmesider for fysisk læringsmiljø. Artikkelen er skrevet av skoleplanlegger Espen Storstrand. Les artikkelen i vedlagte dokument.

Ulsmåg skoles historie

I 1991, i forbindelse med markeringen av skolens 20-års jubileum, skrev tidligere rektor Birger Grøsvik Ulsmåg skoles historie. Se vedlegg.

Litt av hvert om skolen

Ulsmåg skole ble ferdigstilt i 1971. Den gang var det Normalplanen fra 1939 som var premissleverandør. Flere læreplaner senere er mye forandret i skolen, både når det gjelder innhold og organisering.

Ulsmåg skole satser på tilpasset opplæring

Alle elever har behov for å oppleve at de mestrer, og at de utvikler seg gjennom nye utfordringer.