RSS

Om skolen

Vil skape inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge gjennom planen "Skyfritt"

Byrådet vil styrke innsatsen for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehage, skole og på fritidsfeltet. Målet er å redusere mobbing og krenking på oppvekstfeltet i Bergen.

Ulsmåg skoles historie

I 1991, i forbindelse med markeringen av skolens 20-års jubileum, skrev tidligere rektor Birger Grøsvik Ulsmåg skoles historie. Se vedlegg.

Litt av hvert om skolen

Ulsmåg skole ble ferdigstilt i 1971. Den gang var det Normalplanen fra 1939 som var premissleverandør. Flere læreplaner senere er mye forandret i skolen, både når det gjelder innhold og organisering.